Pilgrimsvandring

sö 28.8 kl. 12.00

Pilgrimsvandring

Tabor kyrka -> Fagervik kyrka

Pilgrimsvandring

Start kl 12 från Tabor kyrkan, framme i Fagervik ca kl 17.30, därefter skymningsmässa i Fagervik kyrka kl 18. Total gångsträcka ca 14,5 km. Anmälningar till kansliet senast 22.8 tel 09-221 9030 eller per e-post inga.kansli@evl.fi


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 27.8 kl. 12.00

start från Tabor kyrkan

Pilgrimsvandring

Start kl 12 från Taborkyrkan, framme i Fagervik ca kl 17.30