Tvåspråkig högmässa

sö 4.9 kl. 10.00

Tvåspråkig högmässa Ingå kyrka

Höstöppning med tvåspråkig högmässa, de frivilligas söndag

Tvåspråkig högmässa. Kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 25.6 kl. 18.00

Ingå kyrka

Högmässa

Kallelsen till Guds rike
sö 2.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Förlorad och återfunnen
sö 9.7 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

5 s. e. pingst