Tvåspråkig högmässa

sö 4.9 kl. 10.00

Tvåspråkig högmässa Ingå kyrka

Höstöppning med tvåspråkig högmässa, de frivilligas söndag

Tvåspråkig högmässa. Kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 3.9 kl. 10.00

Ingå kyrka

Tvåspråkig högmässa

13. s. e. Pingst
sö 10.9 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

14 s. e. Pingst
sö 17.9 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

15 s. e. Pingst