Tvåspråkig högmässa

sö 4.9 kl. 10.00

Tvåspråkig högmässa Ingå kyrka

Höstöppning med tvåspråkig högmässa, de frivilligas söndag

Tvåspråkig högmässa. Kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 23.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

7 s. e. pingst
sö 30.7 kl. 12.00

Stora Fagerö

Tvåspråkig skärgårdsmässa

Avfärd från småbåtshamnen kl 11 med taxibåt
sö 13.8 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Trofast förvaltning av Guds gåvor