Högmässa

sö 11.9 kl. 10.00

Högmässa Degerby kyrka

Högmässa i Degerby kyrka med församlingspastor Tom Hellsten och kantor Anders Storbacka

Efter mässan kaffe på Rosenberg. Välkommen!


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 25.6 kl. 18.00

Ingå kyrka

Högmässa

Kallelsen till Guds rike
sö 2.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Förlorad och återfunnen
sö 9.7 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

5 s. e. pingst