Skriftskolan startar!

ti 13.9 kl. 18.30

Skriftskolan startar! Församlingshemmet

Infoträff för blivande konfirmander och föräldrar/vårdnadshavare

Nu är det dags att anmäla sig till skriftskolan! Vi tar emot anmälningarna och diskuterar och berättar. Välkomna!
Tom Hellsten, Lotta Ahlfors.


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Lotta Ahlfors
tf. ungdomsarbetsledare
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå