Hjälpledarskolning

to 15.9 kl. 18.00

Ungdomshuset

Anmälning och infotillfälle

Du som är konfirmerad, välkommen på hjälpledarskolning! Vi börjar med en anmälnings- och infokväll.


Tag kontakt

Lotta Ahlfors
tf. ungdomsarbetsledare
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå