Skördemässa

sö 25.9 kl. 10.00

Skördemässa Ingå kyrka

Skördemässa, de svenska konfirmandernas första kyrkogång, MHF:s kyrksöndag

Traditionell skördemässa med församlingspastor Tom Hellsten, kantor Anders Storbacka och DoReMingå. Ingå Lantmannagille bjuder på kaffe efter mässan i församlingshemmet. Välkommen!


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå