Högmässa

sö 9.10 kl. 10.00

Högmässa Degerby kyrka

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann, Per-Olof Korander

Tema: "Jesu sändebud"

 

Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgman och Perre Korander medverkar tillsammans med gudstjänstgruppen.

Kaffe på Rosenberg efter mässan.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 2.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Förlorad och återfunnen
sö 9.7 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

5 s. e. pingst
sö 23.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

7 s. e. pingst