Högmässa

sö 9.10 kl. 10.00

Högmässa Degerby kyrka

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann, Per-Olof Korander

Tema: "Jesu sändebud"

 

Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgman och Perre Korander medverkar tillsammans med gudstjänstgruppen.

Kaffe på Rosenberg efter mässan.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 30.7 kl. 12.00

Stora Fagerö

Tvåspråkig skärgårdsmässa

Avfärd från småbåtshamnen kl 11 med taxibåt
sö 13.8 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Trofast förvaltning av Guds gåvor
sö 3.9 kl. 10.00

Ingå kyrka

Tvåspråkig högmässa

13. s. e. Pingst