Högmässa med parentation

lö 5.11 kl. 10.00

Högmässa med parentation Ingå kyrka

Namnen på de personer som avlidit sedan senaste allhelgonadag läses upp och ljus tänds för dem

 

Alla helgons dag

Vi firar mässa med temat "De heligas gemenskap" och tänder ljus för de bortgångna kära.

 

Tom Sjöblom, Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann medverkar. Kyrkokören och Gaudete-kören sjunger.


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Marianne Gustafsson Burgmann
Kantor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 2.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

Förlorad och återfunnen
sö 9.7 kl. 10.00

Degerby kyrka

Högmässa

5 s. e. pingst
sö 23.7 kl. 10.00

Ingå kyrka

Högmässa

7 s. e. pingst