Tvåspråkig gudstjänst med kärleksmåltid

sö 6.11 kl. 17.00

Tvåspråkig gudstjänst med kärleksmåltid Församlingshemmet

Vi firar tvåspråkig gudstjänst med kärleksmåltid

Anmäl Dig (för serveringens skull) senast 1.11 kl 12 tel 09-2219 030 eller per e-post: inga.kansli@evl.fi. Måltiden är gratis. Medverkande: Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann & Susann Sköld-Qvarnström


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Marianne Gustafsson Burgmann
Kantor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Susann Sköld-Qvarnström
Husmor
(09) 221 90327
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå