Farsdagens familjegudstjänst

sö 13.11 kl. 10.00

Farsdagens familjegudstjänst Degerby kyrka

Gudstjänst i Degerby kyrka

Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann och Degerby skolas elever medverkar. Kaffe på Rosenberg efter gudstjänsten.


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Marianne Gustafsson Burgmann
Kantor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå