Missionssyföreningen

on 7.12 kl. 14.00

Missionssyföreningen Prästgården

Syföreningen samlas varannan onsdag under Siv Björklöfs ledning

Föreningen stöder missionen på olika sätt, med handarbeten, basarer mm.