Missionssyföreningen

on 1.3 kl. 14.00

Missionssyföreningen Prästgården

Genom handarbeten och basarer stöds missionsarbetet.

Siv Björklöf fungerar som gruppledare.

Välkommen med!