Ungdomskväll

fr 28.4 kl. 18.00 - kl. 22.00

Ungdomshuset

Öppet hus för ungdomar.

Främst för ungdomar från skribaåldern till sådär 18 år.

Ett ställe att hänga på, umgås, lyssna på musik, spela borsspel, dricka te eller något, ibland har vi program, ibland är vi själva programmet. En andakt avslutar kvällen.

Välkommen!


Tag kontakt

Lotta Ahlfors
tf. ungdomsarbetsledare
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå