Missionsloppis och kaffeservering

to 20.7 kl. 10.00 - kl. 13.00

Missionsloppis och kaffeservering Prästgården

Kom in på en kopp kaffe och fynda i vårt loppis!

Litet lopptorg till förmån för missionsarbetet.


Tag kontakt

Annette Taipalus
Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå