Friluftsgudstjänst

sö 6.8 kl. 10.00

Friluftsgudstjänst

Gutsåker, Degerby

Sanning och sken

Traditionella friluftsgudstjänsten på Gutsåker med Tom sjöblom och Anders Storbacka. Kyrkokaffe på plats efter gudstjänsten.


Se också