Reformationens tvåspråkiga festgudstjänst

sö 5.11 kl. 10.00

Reformationens tvåspråkiga festgudstjänst Ingå kyrka

Kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet

Medverkande: Tom Sjöblom. Tom Hellsten & Pia Nygård


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå