Bibelgrupp

må 13.11 kl. 18.30

Bibelgrupp Prästgården

Bibelgrupp varannan vecka

med Tom Hellsten


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå