Församlingsträff

to 23.11 kl. 13.00

Församlingsträff Prästgården

för pensionärer och daglediga

Kaffeservering. Välkommen!

28.9. Tema: Vem var Martin Luther? Tom Hellsten.

12.10. Tema: Tom Sjöblom & gitarren – vi sjunger tillsammans.  

26.10. Tema: Nattvarden- vad handlar den om? Tom Hellsten.

9.11. Tema: Medeltida Irland. Tom Sjöblom.                   

23.11. Tema: Folkdräkter. Andakt: Tom Hellsten.

7.12. Tema: Finland 100 år. Andakt: Tom Sjöblom.

Vi har även lotteri varje gång, 3€ / lott. Det är frivilligt att delta i lotteriet. Man kan även ta med en liten lottvinst. Med summan stöder vi missions- och diakoniarbetet.  


Tag kontakt

Annette Taipalus
Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

to 28.9 kl. 13.00

Prästgården

Församlingsträff

för pensionärer och daglediga
to 26.10 kl. 13.00

Prästgården

Församlingsträff

för pensionärer och daglediga
to 9.11 kl. 13.00

Prästgården

Församlingsträff

för pensionärer och daglediga