Familjegudstjänst

sö 11.2 kl. 10.00

Familjegudstjänst Degerby kyrka

Hela familjens gudstjänst!

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann, Marina Högström & Jens Rosenqvist.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

sö 4.2 kl. 10.00

Ingå kyrka

Familjegudstjänst

Gudstjänst som anpassats för såväl barn som unga och vuxna