Familjegudstjänst

sö 11.2 kl. 10.00

Familjegudstjänst Degerby kyrka

Hela familjens gudstjänst!

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann & Marina Högström.


Tag kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå