Hela familjens vinterdag

to 22.2 kl. 10.00 - kl. 12.00

Hela familjens vinterdag

Församlingshemmets lekpark

Pulkaåkning, kakao, kaffe, grillkorv

Välkommen!


Diakon-ungdomsarbetsledare (vikarie/finskt arbete)
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå