Församlingsträff

to 15.3 kl. 13.00

Församlingsträff Prästgården

Varannan torsdag träff i Prästgården

Medverkande: Annette Taipalus.


Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå