Högmässa med konfirmation

sö 18.3 kl. 10.00

Högmässa med konfirmation Ingå kyrka

Marie bebådelsedag

Medverkande: Tom Hellsten, Lotta Ahlfors, Marianne Gustafsson Burgmann


Tag kontakt

Tom Hellsten
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Marianne Gustafsson Burgmann
Kantor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Lotta Ahlfors
ungdomsteolog
Bollstavägen 2 C
10210 Ingå

Se också

sö 27.5 kl. 10.00

Ingå kyrka

Konfirmationsmässa

Treenighetssöndagen