Babyrytmik  för föräldrar/vuxna med babyn i ålder 3 mån - 8 mån i församlingshemmets källarvåning.

I förälders/vuxnas trygga famn får barnet uppleva puls och rytm, höra melodier och uppleva musik med hela kroppen.

Sången är den mest direkta formen att nå fram till det lilla barnet.

Tag med en liten filt för babyn. Som rytmikledare fungerar Marina Högström. Ej förhandsanmälan.

 

Mjukisnalle