Konfirmation år 2017

Skriftskolan börjar med ett informations- och anmälningstillfälle tisdag 13.9.2016 kl 18.30 i församlingshemmet. Alla år 2002 födda församlingsmedlemmar får per post ett infobrev och en anmälningsblankett i början av september månad 2016.

Konfirmation i Ingå kyrka
Konfirmation i Ingå kyrka

Ta kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde040 485 1045
Fax: (09) 296 1212
Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå