Rövass lägergård

Ramsjövägen 114 , 10270 Barösund
(09) 2219 030

Rövass lägergård

Rövass är Ingå församlings lägergård. Den består av ett landområde på sammanlagt 86 ha på Orslandet i Barösund.

Området är ett gammalt jordbruk där man odlat äpplen. Där finns en huvudbyggnad med logement och matsal, en fd ladugård med logement, samlingssal och bastu, en mindre byggnad som används som kapell och samlingssal. Därtill finns det flera förrådshus. Det finns en egen simstrand.

Parkering
Toalett