Ungdomshuset

Bollstavägen 2 C , 10210 INGÅ
(09) 221 9030

Ungdomshuset

Ungdomsarbetsledarnas  arbetsrum finns i denna byggnad. I ungdomshuset ordnas olika verksamheter för ungdomar, t. ex. hjälpledarutbildning, pyssel mm.

Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

må 6.4 kl. 15.30 -18.00

Bollstavägen 2 C, 10210 INGÅ

Måndagsöppet - INHIBERAT

Dörren är öppen för dej som vill komma in!
må 20.4 kl. 15.30 -18.30

Bollstavägen 2 C, 10210 INGÅ

Måndagsöppet

Dörren är öppen för dej som vill komma in!