Stora Fagerö

Stora Fagerö , 10210 Ingå
(09) 221 9030

Stora Fagerö

Stora Fagerö har hört till kyrkan alltsedan forna tider. Den första fisketorparen och skogsvakten på ön var kyrkvärden i Torp landbonden Matts Johansson 1758. 

Ingå församling äger merparten av Stora Fagerö, ett område som omfattar 70 ha land och 262 ha vatten. På öns sydsida finns ett bebyggt område, som inte är i församlingens ägo.

Öns norra del, ett område på 32 ha är uthyrt åt Föreningen Nylands friluftsområde. Det är möjligt för både Ingåbor och andra att ta i land och vistas på ön. Det finns ett kokskjul, en grillplats, en soptunna, ett torrdass och en brunn på ön. Det är inte tillåtet att hugga skog eller göra bestående ingrepp på ön, inte heller fiska eller jaga utan Ingå församlings särskilda lov.

På öns östra sida, utanför arrendeområdet, finns en stuga som församlingen äger. Den används av församlingens anställda, förtroendevalda och mindre grupper.

Området sköts av en arbetsgrupp, vars ordförande är Peter Arnkil (tel. 0400-473043), församlingens ekonomichef Seija Korhonen (tel. 09-22190313) hör också till arbetsgruppen.

Toalett

Evenemang

ti 28.6 kl. 17.00

Stora Fagerö, 10210 Ingå

Båtutfärd till Stora Fagerö - Veneretki Stora Fageröhön

Avfärd kl 16.30 från Ingå småbåtshamn. Anmälningar senast 23.6.2022 tel 09-2219030 eller per e-post inga.kansli@evl.fi. Lähtö pienvenesatamasta klo 16.30. Ilmoittautumiset viim. 23.6.2022 puh 09-2219030 tai sähköpostitse inga.kansli@evl.fi.