Frivilligt arbete i Ingå församling:

Frivilligarbetare behövs bl.a. till följande uppgifter:

Kyrkliga verksamheten (textläsare och kyrkvärdar)

Vuxen- och diakoniverksamheten (medhjälpare till diakoni- och övriga försäljningstillfällen, diverse insamlingar, kaffekokare till olika tillställningar mm.)

Seniorverksamheten (t.ex. andakter på servicehuset Lönneberga)

Barnverksamheten (klubbmormor och -morfar)

Utearbete på gravgårdarna och församlingens övriga områden (t.ex. krattning, gräsklippning, övriga utearbeten)

Ungdomsverksamheten (övervakare till ungdomskvällarna mm).

Mera information om det frivilliga arbetet och möjligheterna att delta i vår verksamhet fås av kyrkoherde Tom Sjöblom, tel 040-485 1045 eller per e-post tom.sjoblom@evl.fi

Välkommen med!

Personer som går på väg

Ta kontakt

Tom Sjöblom
Kyrkoherde040 485 1045
Fax: (09) 296 1212
Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå