Körer

 

Körernas övningstider i Ingå kyrka:

Kyrkokören: ons 19-20 (start 14.10.2020)

Gaudete: tors 18-19 (start 8.10.2020)

Laulupiiri: varannan tisdag 13-14 (start 13.10.2020)

Kuva nuoteista