tror hoppas älskar

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. På valdagen 20.11.2022 utser 367 församlingar sammanlagt cirka 8 000 nya förtroendevalda.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.

I Ingå församling väljs 15 medlemmar till kyrkofullmäktige.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?Öppna länk i ny flik

Kungörelser

 

Viktiga datum

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Tag kontakt

Församlingssekreterare
(09) 221 90312
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå