Bibelgruppen

 

Bibelgruppen träffas  i Prästgården varannan måndag. Tanken är att lära känna Bibeln bättre och låta dess budskap tränga in och berika vår vardag. Ofta har vi arbetat med olika teman, och försökt sammanfatta vad Bibeln har att säga om det ämnet. Ibland har vi också gått igenom hela bibelböcker, ofta ganska korta sådana. Deltagarna får gärna komma med önskemål om vilka teman vi tar upp, eller vilken bibelbok som skall behandlas. Kvällarna brukar avslutas med en bönestund, då det också finns möjlighet att ta med personliga böneämnen. Gruppen leds av Tom Hellsten och är öppen för alla. Inga förhandskunskaper fodras.

Kors på golvet med en brinnande ljus