Sedan hösten 2009 har en växande grupp glada dansare samlats i församlingshemmet kl 18-20 varannan fredag kväll under skolåret.  Nya deltagare är välkomna - kontakta Viveca Unnérus för mera information, tel. 044-521 8221 !
Danserna är främst ringdanser. Många uppkom i kibbutzerna för att främja sammanhållning och samhörighet eller prisa det heliga landet medan andra skapats till judiska böner eller lovsånger, t.ex. psaltarpsalmer. Vi brukar säga att dansen är bön som gjorts synlig. Musiken är rytmisk, omväxlande och inspirerande. Dansen ger glädje, kraft och gemenskap!
Vår grupp har också deltagit med dans i högmässan och vid olika tillfällen i församlingshemmet.

 

Kontaktperson: Viveca Unnérus, tel. 044 521 8221