Missionssyföreningen

Missionssyföreningen samlas varannan onsdag i Prästgården. Vi handarbetar, dricker kaffe och

har det trivsamt. Handarbetena går till försäljning, och på det sättet kan vi bidra med en slant till

olika missionsprojekt.

Handarbeten som inte säljs, speciellt babykläder, för vi till ”Bikupan” i Ekenäs, därifrån går de vidare

till behövande mammor och barn i Lettland.

På sommaren deltar syföreningen i Ingå-dagen där vi säljer kaffe, bakverk och handarbeten.

Ta kontakt

Siv Björklöf

Tel: 0400 825798