Missionssyföreningen

on 1.2 kl. 14.00
Prästgården

Genom handarbeten och basarer stöds missionsarbetet.

Siv Björklöf fungerar som gruppledare.

Välkommen med!