Nallegudstjänst

sö 5.2 kl. 10.00
Ingå kyrka

En gudstjänst för de yngsta i församlingen

Hej och välkommen,

Kom och fira nallegudstjänst med oss.

En småbarnsvänlig andakt för de allra minsta i församlingen samt deras familjer.

Du kan ta din kramdjur med om du vill!

Kyrkoherden Tom, kantorn Marianne och barnledaren Marina medverkar