Församlingsträff

on 22.3 kl. 14.00 - 16.00
Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Vi träffas i Prästgården varannan onsdag med början 11.1.2017 fram till 3.5.2017 kl 14-16. Välkommen med! TEMA: Språk & Bibeln. På hur många språk finns Bibeln? Annette Taipalus.