Högmässa

sö 2.4 kl. 10.00
Ingå kyrka

Lidandets söndag

Den femte söndagen i fastan påbörjar den så kallade djupa fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan. Därifrån kommer söndagens namn.

 

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann. Kaffe och te i kyrkan efter mässan.


Tag kontakt

Kyrkoherde
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå