Gudstjänst

fr 14.4 kl. 10.00
Ingå kyrka

Långfredagen

Under långfredagens gudstjänst vandrar vi korsvägen tillsammans med Jesus och tar på så sätt del i hans lidande och död.

Medverkande: Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson Burgmann och kyrkokören. Gudstjänsten sänds också i TV.


Tag kontakt

Kyrkoherde
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå