Församlingsträff

on 3.5 kl. 14.00 - 16.00
Ingå kyrka

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Vi träffas i Prästgården varannan onsdag med början 11.1.2017 fram till 3.5.2017 kl 14-16. Välkommen med! TEMA: Ingå kyrkas historik - Tuje Löjtlin berättar. SAMLING I INGÅ KYRKA.