Friluftsgudstjänst

sö 6.8 kl. 10.00

Friluftsgudstjänst

Gutsåker, Degerby

Sanning och sken

Traditionell friluftsgudstjänst på Gutsåker med Tom Sjöblom och Pia Nygård. Kyrkokaffe på plats efter gudstjänsten. (Vid eventuellt regn har vi gudstjänst i Degerby kyrka).