Pilgrimsvandring

sö 27.8 kl. 12.00

Pilgrimsvandring

start från Tabor kyrkan

Start kl 12 från Taborkyrkan, framme i Fagervik ca kl 17.30

Kom med och vandra i den vackra Ingå naturen från station till station i keltisk anda.

Vi avslutar pilgrimsvandringen med skymningsmässa i Fagervik kyrka.

Kyrkoherden Tom Sjöblom leder vandringen.

Anmälningar senast 21.8.2017 tel 09-2219030 eller per e-post: inga.kansli@evl.fi. Ev. tilläggsuppgifter tel 040-4851045/Tom Sjöblom.