Skriftskolans anmälnings- och informationstillfälle

ti 19.9 kl. 18.00

Ingå kyrka

Konfirmation år 2018

Skriftskolan börjar med ett informations- och anmälningstillfälle. Alla år 2003 födda församlingsmedlemmar får per post ett infobrev och en anmälningsblankett i början av september månad 2017. Välkommen till detta tillfälle också om Du av någon anledning inte fått något brev och Du vill delta i vår skriftskola.