Prosteriets missionsdag 24.9.2017 i Pojo

sö 24.9 kl. 12.00 - kl. 16.00

Pojo kyrka

Missionsmässa kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo Liturg: Kristian Willis Predikan: Håkan Hellberg

Efter missionsmässan kyrklunch i Pojo församlingshem kl. 13:30.

Föreläsning om missionsarbete kl. 14. Gästtalare: Maria Westerling
från Finska Missionssälskapet.

Kaffe efter föreläsningen.

 

Vid behov av skjuts, kontakta Ingå församlings diakon Annette Taipalus, 040-5552090, senast to 21.9.


Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå