Församlingsträff

to 12.10 kl. 13.00

Församlingsträff Prästgården

För pensionärer och daglediga

Tema: Tom Sjöblom & gitarren – vi sjunger tillsammans. 

 

Vi har även lotteri varje gång, 3€ / lott. Det är frivilligt att delta i lotteriet. Man kan även ta med en liten lottvinst. Med summan stöder vi missions- och diakoniarbetet.


Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå