Missionsbingo

må 23.10 kl. 15.00

Missionsbingo Prästgården

Missionsbingo kl 15, kl 16, kl 17 och kl 18

Fina vinster!

Medverkande: Maria Westerling från Missionssällskapet.

Välkommen!


Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå