Kyrkokören

on 25.10 kl. 19.00 - kl. 21.00

Kyrkokören Församlingshemmet

Välkommen med och sjunga!

Körövning varje onsdag!