Församlingsträff

to 9.11 kl. 13.00

Församlingsträff Prästgården

för pensionärer och daglediga

Kaffeservering. Välkommen!

28.9. Tema: Vem var Martin Luther? Tom Hellsten.

12.10. Tema: Tom Sjöblom & gitarren – vi sjunger tillsammans.  

26.10. Tema: Nattvarden- vad handlar den om? Tom Hellsten.

9.11. Tema: Medeltida Irland. Tom Sjöblom.                   

23.11. Tema: Folkdräkter. Andakt: Tom Hellsten.

7.12. Tema: Finland 100 år. Andakt: Tom Sjöblom.

Vi har även lotteri varje gång, 3€ / lott. Det är frivilligt att delta i lotteriet. Man kan även ta med en liten lottvinst. Med summan stöder vi missions- och diakoniarbetet.