Kyrkokören

on 10.1 kl. 19.00

Kyrkokören Församlingshemmet

Körövning varje onsdag

 Nya sångare välkomna med!