Bibelgrupp

må 15.1 kl. 18.30

Bibelgrupp Prästgården

Varannan måndag!

Med Tom Hellsten.


Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå