Tvåspråkig musikstund för barn 3-5 år

ti 16.1 kl. 16.30

Tvåspråkig musikstund för barn 3-5 år Församlingshemmet

Välkommen och sjunga och musicera på båda inhemska språken i församlingshemmets bottenvåning

Vi sjunger och musicerar tillsammans på båda inhemska språken ca 30-40 min/gång. Som ledare fungerar Marina Högström (ledande barnledare) och Jens Rosenqvist (musikledare, piano/dragspel).

Vårens musikstunder är: 16.1. / 30.1. / 27.2. / 6.3. / 20.3. / 3.4. / 24.4.

Ej förhandsanmälan.

Tilläggsinformation, Marina Högström, tel. 050 383 9263.


Ledande barnledare
(09) 221 9030
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Tjänstledig t.o.m. 31.7.2019

Civiltjänstgörare
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå